Eurostarter
Image default
Bedrijven

Wat zijn audits en wat leveren ze op?

Om betere bedrijfsresultaten en een hogere kwaliteit vanuit je bedrijf te bieden heb je een audit nodig. Maar wat is een audit, hoe kun je deze inrichten en wat leveren ze op? In dit artikel geven we antwoord op deze vragen, zodat jij ook jouw bedrijfsresultaten kunt verbeteren en een hogere kwaliteit kan bieden.

Wat is een audit?

Een audit is een periodieke controle die je systematisch uitvoert binnen je bedrijf. Dit doe je door middel van vragenlijsten en checklists, die controleren of de realiteit overeenkomt met de verwachtingen. Dit wordt gedaan door een auditor, die bijvoorbeeld digital audits hiervan maakt. Wanneer hij afwijkingen constateert en daar de ernst van controleert, dan deelt hij zijn bevindingen met de opdrachtgever. De uitkomsten worden in een rapport vastgelegd die vervolgens met het management wordt gedeeld.

Soorten audits

Er zijn twee soorten audits: interne en externe audits. Wat de naam al zegt, is een interne audit gericht op het verbeteren van de interne organisatie. Externe audits zijn controles die in opdracht van externe organisaties worden uitgevoerd.

Systeemaudit

Binnen de interne en externe audits heb je onder andere een systeemaudit. Hier richt de auditor zich op het gehele systeem, waarin hij in de digital audit toetst in welke mate er voldaan wordt aan de systeemeisen.

Procesaudit

Ook is er een audit gericht op het proces, waarbij de auditor het gehele processtap voor stap doorloopt en bekijkt of dit overeenkomt met de van tevoren opgestelde procesbeschrijvingen.

Productaudit

Het uiteindelijk product wat wordt gemaakt dient ook gecontroleerd te worden. Hierbij wordt de kwaliteit van het product of de dienst beoordeeld op kenmerken en eigenschappen die uiteindelijk als belangrijk worden bevonden voor de klant.

Wat levert het op

Een audit zorgt ervoor dat jij inzicht krijgt in de zaken waar je je als bedrijf in kunt verbeteren. Digital audits laten zien welke maatregelen je dient te nemen om de kwaliteit te verbeteren of te handhaven. Ook laten digital audits zien of er risico’s zijn, wat effecten zijn van maatregelen die je al getroffen hebt en of het kwaliteitsmanagementsysteem nog effectief genoeg is.

https://ezfactory.nl/en/digital-audits/