Eurostarter
Image default
Aanbiedingen

WMO consulent

Door de decentralisatie in de zorg die in 2015 plaatsvond, zijn de plaatselijke gemeenten nu verantwoordelijk voor de zorg. Een onderdeel van deze decentralisatie is de WMO. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning gaat over dat gemeenten mensen moeten helpen die niet zelfredzaam zijn. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat iemand die begeleiding nodig heeft zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen en passende hulp kan krijgen. Bijvoorbeeld begeleiding bij het aankleden, koken, douchen, en dagbesteding, en ondersteuning om een mantelzorger te ontlasten en opvang voor daklozen of slachtoffers van geweld. De bedoeling van deze wet is om iedereen zo veilig en zo lang mogelijk thuis te laten wonen. In noodgevallen in het huis, is de gemeente ook verplicht om in actie te komen, dat doen ze door tijdelijk extra huishoudelijke hulp in te schakelen, begeleiding thuis te geven of een opvang te regelen. Voor iedereen is er een persoonsgebonden budget beschikbaar als u aan de voorwaarden voldoet. In dat geval kan de cliënt zelf hulp of ondersteuning inhuren met het geld van de pgb. Dit wordt dan betaald door de Sociale Verzekeringsbank. In dit veld zijn veel vacatures aangeboden, zoals de vacature WMO consulent. Als je het leuk vindt om mensen persoonlijk te helpen en als je goed bent in het inschatten van situaties en je goed kan kijken en luisteren, dan is het beroep van een WMO consulent misschien wel heel passend bij jou. Een WMO consulent vacature kijkt namens de gemeente of iemand recht heeft op extra voorzieningen thuis zodat hij of zij zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Een dergelijke voorziening is bijvoorbeeld een traplift, persoonlijk vervoer, een rollator, huishoudelijke hulp, een noodknop of een dagbesteding. Deze dingen worden alleen aangeboden als diegene die hulp nodig heeft geen hulp kan krijgen van vrienden, familie of een mantelzorger. Als je WMO consulent bent, moet je inschatten wie hulp mag krijgen en wie niet. Dit geeft u veel verantwoordelijk, omdat de hulp betaald wordt met belastinggeld.

https://professionalpartners.nl/