Eurostarter
Image default
Banen en opleidingen

Volop veranderingen in de assurantiewereld

Voor professionals in de assurantiewereld is het een uitdagende tijd. Zo is na de financiële crisis de regelgeving rondom financiële dienstverlening veel strikter geworden. Daarnaast zijn door fusies en overnames verschillende werkgevers weggevallen en worden organisaties groter en complexer. Deze complexiteit wordt nog vergroot doordat in hun streven om de procesdoelmatigheid te verhogen, bij de resterende verzekeringsbedrijven de automatisering en procesverbeteringen steeds dieper doordringen in het operationele proces. Tenslotte lijkt er, doordat steeds meer ervaren werknemers met pensioen gaan, een tekort te ontstaan in goed opgeleide assurantieprofessionals. Een trend die zich de komende jaren nog lijkt te versterken.

Nieuwe manier van denken om Human Resources

Dit alles betekent dat er de komende jaren een stijging te zien zal zijn in vacatures voor verzekeringen. Voor diverse gespecialiseerde functies is het nu al moeilijk om deze te vervullen. In de komende jaren zal dit allengs moeilijker worden. Er zijn twee manieren om naar dit fenomeen te kijken. Enerzijds kan de dalende werkgelegenheid in de sector worden gezien als een bedreiging, maar de toenemende specialisering biedt ook kansen voor diegenen die bereid zijn om het beste uit zichzelf te halen en zich bij te scholen op specialistische deelgebieden. Door waardevolle kennis en ervaring op te doen, neemt ook de waarde op de arbeidsmarkt toe.

Gespecialiseerde sollicitant heeft een sterke uitgangspositie

Want in hun pogingen om specialistische, moeilijk te vervullen functies toch op te vullen, zullen werkgevers namelijk eerder kiezen voor een vaste aanstelling, vanuit de gedachte dat een vaste aanstelling leidt tot commitment van de werknemer en stabiliteit. Voor de werknemer betekent een vaste aanstelling naar verloop van tijd een beter salaris en de zekerheid van regelmatige beoordelingen. Verder bieden de tekorten op de arbeidsmarkt kansen om met de HRM-functionarissen afspraken te maken over een duidelijk carrièreverloop, aanvullende opleidingen of misschien een eigen opleidingsbudget. Maar ook ontstaan er meer mogelijkheden om afspraken te maken over deeltijdverbanden. Kortom, in een arbeidsmarkt die schreeuwt om de invulling van moeilijk vervulbare vacatures in de verzekeringsbranche heeft de gespecialiseerde sollicitant nog altijd een sterke uitgangspositie.