Eurostarter
Image default
Dienstverlening

Teamconflicten oplossen

Houd uw team goed presteert door snel conflicten te identificeren en op te lossen.

Conflicten zijn inherent aan multifunctionele teamstructuren. Wees waakzaam bij het identificeren en oplossen van conflicten voordat dit ernstige gevolgen heeft voor de teamprestaties.

Om conflicten te identificeren, moet u zowel projectmijlpalen als teamlidstatistieken bewaken. Praat regelmatig met uw teamleden om problemen op te lossen. Als een mijlpaal wordt gemist of een statistiek niet klopt, ga dan snel naar de hoofdoorzaak. Als je met je teamleden praat, vraag ze dan direct welke conflicten of problemen ze zien. Reageer niet overdreven op elke kleine klacht, maar ga op zoek naar trends. Als iedereen in het team klaagt over het gedrag van één persoon, heb je een probleem dat je moet oplossen.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Ik werkte op een gegeven moment als consultant en de klant had een multifunctioneel team. Het team leek goed te werken, maar we voelden een beetje spanning. We gingen met elke individuele klant om de tafel zitten en vroegen wat er goed gaat en wat niet. Bij elk van die gesprekken ging het om de naam van één persoon. Ze waren een probleem en er was een enorm probleem dat onder de oppervlakte kookte. We gingen met die persoon om de tafel zitten en we gaven ze heel duidelijke feedback. We lieten hen ook weten wat er moest veranderen. Door snel tot dat probleem te komen en te begrijpen wat het conflict was, konden we het oplossen. Het team werkte daarna veel effectiever.

Conflicten oplossen

Teamleiders moeten conflicten zowel binnen het team als tussen het team en externe belanghebbenden oplossen om menselijk kapitaal tot zijn recht te laten komen. Externe belanghebbenden hebben vaak de middelen die het team nodig heeft of ze hebben andere prioriteiten waaraan teamleden moeten werken. Om dit soort conflicten op te lossen, gaat u terug naar het projecthandvest. Ga naar de gesprekken die je had met de manager van die persoon of die externe stakeholders over hoeveel tijd en energie die persoon in je project zou steken. Als je daar een mismatch hebt, probeer het conflict dan snel op te lossen. Zet uw middelen in voor uw team en probeer enkele van de zorgen van die belanghebbende weg te nemen.

Hoe effectiever u ontdekt wat het conflict is, of het nu intern is in uw team of met een belanghebbende, hoe meer effectief uw team gaat functioneren. In plaats van zich te concentreren op conflicten, kan uw team zich concentreren op het werk.

 

https://www.me-scan.nl